Aktualności

Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich w konkursie „Granty na Eurogranty”

Środa, 03 sierpnia 2022
A
A
A

Informujemy, że do 11 sierpnia można składać wnioski w ósmej, ostatniej rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską. Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).

Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich w konkursie „Granty na Eurogranty”

O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w tym Kreatywna Europa – wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych. Jego głównymi celami jest promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności europejskich dzieł m.in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Wsparcie przeznaczone jest też dla firm z sektora MŚP ubiegających się o fundusze z unijnego programu LIFE. To instrument poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Na pomoc ze środków „Granty na Eurogranty” mogą ponadto liczyć firmy aplikujące o wsparcie w ramach innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, takich jak Horyzont Europa czy Single Market Programme.

Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie, albo nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, sfinansowanie kosztów usług doradczych oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe warunki i kryteria konkursowe opisane są w dokumentacji konkursowej.

Źródło

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Końskich

Pl. Kościuszki 4
26-200 Końskie

tel: +48 41 372 24 66
fax:
e-mail: biuro@cechkonskie.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 13:00
  • Wtorek 7:00 - 13:00
  • Środa 7:00 - 13:00
  • Czwartek 7:00 - 13:00
  • Piątek 7:00 - 13:00