Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, 10.08.2022 r.

Poniedziałek, 08 sierpnia 2022
A
A
A

Informujemy, że 10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach VI naboru - dla Makroregionu 3 (woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie) - dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, 10.08.2022 r.

Projekt skierowany jest do mikro, mały, średni przedsiębiorców, posiadających siedzibę główną na terytorium RP, wykonujących aktywną działalność gospodarczą zarejestrowaną minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru; pozostających w okresowych trudnościach, którzy doświadczyli:

 • Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży;
 • Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
 • Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

W ramach projektu można otrzymać:

 • diagnozę kondycji przedsiębiorstwa;
 • szkolenia;
 • doradztwo;
 • mentoring.

Istnieje możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

 

Link do spotkania - 10.08.2022 r. godz. 11.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

(Można dołączyć na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych)

 

Spotkanie realizowane jest ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

tel. 22 162 79 60, 503 455 204
swo3@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, LUBELSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Końskich

Pl. Kościuszki 4
26-200 Końskie

tel: +48 41 372 24 66
fax:
e-mail: biuro@cechkonskie.pl

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek 7:00 - 13:00
 • Wtorek 7:00 - 13:00
 • Środa 7:00 - 13:00
 • Czwartek 7:00 - 13:00
 • Piątek 7:00 - 13:00